Bez starostí, rizika a bezpečne. Nechajte nám na seba kontakt, zavoláme vám a dohodneme si termín individuálnej schôdzky, ktorá môže prebehnúť on-line na diaľku. 

 


, aby spoločnosť kapritz s.r.o. spracúvala moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na marketingové účely - zasielanie newslettrov. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.